אילת | מרכז לימודי מדעים

2001

לימוד דרך חווית משחק. תופעות מדעיות מתורגמות לשפה מובנת ואינטראקטיבית להתנסות הילדים. החצר עוסקת בשלושה נושאים פיזיקליים:

גלגולי אנרגיה, אוויר ושיווי משקל, ברמות מורכבות משתנות.