KATA | מתקני תצוגה וקידום מכירות

2010-2012

סדרת תצוגה מודולארית אשר פותחה עבור חברת "קאטה – תיקים מקצועיים וציוד צילום", המערכת ניתנת לשינוי בהתאם לשטח נקודות המכירה וכמות המוצגים. המערכת תוכננה לייצור מ – HDPE (פוליאוריתן) בעיבוד C.N.C. גמישות החומר אפשרה לנו לפתח חיבורים חכמים לפרוק והרכבה מהירים ושילוב אלמנטים גרפיים ללא חומרים ושכבות נוספים.

KATA ShootOut  -

קמפיין שיווקי עולמי להרחבת המודעות בנושא נגישות וזמינות ציוד הצילום בתיקי "קאטה". הקמפיין התקיים ברחבי העולם ונשא פרסים.

תכנון, עיצוב והפקה נעשו בסטודיו.