RUBINS | אמצעים ללימודי מדעים

2008 - הווה

מוצרי פרימיום ייחודים החושפים את עקרונות הפיזיקה והמדעים. כ-50 ערכות מתחומי הפיזיקה השונים ללימודים במעבדות בתי-הספר.

בשל אופי שימושם התדיר, המתקנים תוכננו לעמוד בפני מעמסים וונדליזם, הן בבחירת חומרי הגלם, ובהגנה על הרכיבים הרגישים. המתקנים משלבים חשמל, אופטיקה, אלקטרוניקה ועוד.